Deze week is er een  online-cursus gestart met een prachtig thema: “Stil, mijn ziel, wees stil”. De cursus is deze week gelijk na Pasen begonnen en stopt een dag voor Pinksteren. Hij duurt dus zeven weken, waarin je per week drie keer een mail ontvangt. Het gaat over het zoeken van Gods aanwezigheid in je leven, in deze onrustige tijd, om daarin je rust te vinden. Ik ben er écht super enthousiast over,  dus ik zou zeggen, klik de link even aan voor meer info en hoe je je kunt aanmelden:

http://www.levenindekerk.nl/online-cursus-stil-mijn-ziel-wees-stil/

Ik dacht: hoe gaaf zou het zijn als we dit met zoveel mogelijk mensen uit onze gemeente gaan doen, nu alle cursussen en Celebrate Recovery avonden zijn komen te vervallen. Iedereen kan er persoonlijk aan mee doen, maar je kan het natuurlijk ook als kring doen of met je partner, vriend, vriendin of gemeentelid. Zo mooi om met iemand te delen wat deze cursus met je doet, welke vragen er bij je opkomen enz. Dit geeft, juist nu we elkaar niet meer fysiek zien, heel veel verbondenheid!!

Hoe mooi én belangrijk is het, om juist in deze tijd van social distancing te blijven zoeken naar onderlinge verbondenheid met elkaar! En om méér en méér te ervaren hoe dichtbij onze God is!

Nog vragen? Mail gerust!

Dineke van der Meer: gemeenteopbouwwerker@denieuwerank.nl