Zondag 21 maart, spreker Maaike Bal, zang- en dienstleiding Gerdy van Erven.

Bij een gemeente die ‘De Nieuwe Rank’ heet, past een overdenking van een gelijkenis over een wijngaard natuurlijk goed! We bestuderen met elkaar de gelijkenis de wijngaard en de slechte wijnbouwers uit Marcus 12. Waarom vertelt Jezus dit verhaal, aan wie vertelt Hij het en wat wil Hij uitleggen en overbrengen?
Het is altijd geweldig om de grote lijnen in de Bijbel te ontdekken. De mensen die om Jezus heen stonden en naar hem luisterden herkennen de beelden die Hij gebruikt natuurlijk direct. Voor ons, tweeduizend jaar later, is dat iets minder eenvoudig. Daarom gaan we op zoek naar wat de luisteraars van toen hoorden en wat dit voor ons nu betekent. Bijbelgedeelten kunnen op verschillende manieren worden bekeken en vaak zijn er meerdere boodschappen en betekenissen te vinden. Deze keer is het toegespitst op het beeld dat wij hebben van God. Herkennen wij God in Jezus? De overpriesters en schriftgeleerden helaas niet!