Zondag 27 september, spreker Geert van ’t Veer, zangleiding Arie van Nieuwkerk en dienstleiding Judith de Mik.

Op veel omstandigheden heb je geen invloed. Hoe je daarop reageert wel. Als er van alles in de wereld om je heen verandert, dan sta je voor een keuze: laat je teleurstelling en ontmoediging steeds groter worden, of blijf je hoopvol en vol vertrouwen? De afgelopen maanden ziet ons leven thuis, op het werk, in de kerk en in de samenleving er ineens heel anders uit. En te midden van deze ontwikkelingen moedigt de Bijbel ons aan om ‘te waken over ons hart, want het is de bron van je leven’. Hoe blijf je hoopvol in een onzekere en verwarrende tijd? Hoe houd je je hart open om Gods Koninkrijk te ontvangen?