Op zondag 30 juni is er weer een praisedienst met getuigenissen. Perry van den Burg zal zijn getuigenis doen. Daarnaast is er ook gelegenheid voor andere korte getuigenissen over wat leven met Jezus voor je betekent. Ook is het mogelijk om een lied op te geven en hierbij te vertellen waarom dit lied belangrijk voor je is. Als gemeente mogen we deze dienst met elkaar invullen. Dus … meld je bij zangleider Rianne de Zeeuw-Heus of dienstleider Ellen Prins als je iets op je hart hebt voor deze dienst!