Houdt u van een meezing-festijn? We zoeken zangers en zangeressen, die de gouwe ouwe kerstliederen willen zingen. Samen met de bezoekers van de kerstmarkt. Mensen van uit het hele dorp zijn welkom. Het gaat om een bijdrage vanuit de kerken op de kerstmarkt van zaterdag 14 december 2019. Onder de paraplu van de Raad van Kerken wordt door een interkerkelijke werkgroep gewerkt aan een gezamenlijk programma. Met een project-koor willen we twee maal een half uur oude bekende kerstliederen op de Kerstmarkt gaan zingen. Jaap de Groot is bereid gevonden om als dirigent op te treden en om een paar keer met elkaar te oefenen. Vanuit het hele dorp en vanuit alle kerken/gemeenten worden zangers en zangeressen gezocht. De oefen-bijeenkomsten staan gepland op dinsdagavond 26 november, woensdagavond 4 december en maandagavond 9 december. Tijd en plaats: 19.30 uur – 21.00 uur in gebouw De Brug, kon Julianaweg 61.

Als u interesse hebt, kunt u zich tot 24 november bij voorkeur per mail opgeven bij Wim Visser, email: wjvis@caiway.nl of bij Jaap Schep, email: jschep@kabelfoon.nl