Zondag 4 april, 1e Paasdag, spreker Hermineke Vonk, zangleiding Rianne de Zeeuw, dienstleiding Ilse Lamers.

“Jezus Overwinnaar”, het is een prachtig lied en een prachtige meezinger, maar wát heeft Jezus nu overwonnen? En wat zegt het dat wij mogen delen in deze overwinning of zelfs méér dan overwinnaars zijn (Romeinen 8). Jezus dood en opstandig heeft hierin een centrale plaats en aan de hand van een paar teksten uit de toespraak van Paulus in Handelingen 26 maken we deze waarheid meer concreet en praktisch.