Sinds twee jaar zijn we één protestantse kerk: PGG (Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande.)

’s Morgens hebben we allemaal onze eigen diensten op onze eigen wijze.

Om elkaar binnen de PGG te leren kennen zijn we vorig jaar vanuit alle kerken bij elkaar gaan zitten om tot een plan te komen.

Elke zondagavond is er een dienst in de Dorpskerk. Dat was zo, dat blijft zo.

Elke 3e zondagavond van de maand organiseren alle kerken afwisselend de dienst in de Dorpskerk. Ieder op zijn wijze met een eigen spreker/predikant PGG-diensten.

Op deze manier krijgen alle wijken een gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Zondagavond 21 april verzorgt De Nieuwe Rank een ‘Paaspraisedienst’ in de Dorpskerk. De Nieuwe Rank wil u meenemen op de manier, waarop zij hun dienst vieren. Laat u meevoeren. Kom in beweging! Henk Zeeman spreekt over: ‘Plotseling begon de aarde hevig te beven…” (Mat. 28:2).

Zangleider is Gerdy van Erven.