Zondag 12 april 1e Paasdag, spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Mirjam Leerdam en dienstleiding Ellen Prins. Deze dienst is online te volgen via de livestream: Volg de Dienst

In deze Corona-crisistijd beleven heel veel mensen een acute bestaanscrisis! Dat is schrikken. Als je een bericht hoort dat je echt tot in het diepst van je hart treft, kun je raar reageren. Zelfs t├ęgen de logische verwachting in! Wat bewijst dat? Een paniekaanval kan er zo maar voor zorgen dat je de controle over jezelf verliest. Mensen die dat hebben meegemaakt, vergeten dat nooit meer. Het evangelie van Marcus sluit af met een paniekaanval van een paar volgelingen van Jezus. In De Nieuwe Rank lezen we met Henk Zeeman het Paasevangelie uit Marcus 16 vers 1-8.