Zondag 21 april 1e Paasdag, spreker dominee Henk Zeeman, zangleider Rianne de Zeeuw en dienstleider Ellen Prins.

Met dit thema gaan we zondag de praktische betekenis van de opstanding van Jezus ‘aanpakken’. Het blijkt een strijd te zijn om deze Boodschap van het Evangelie tot je te laten komen: Jezus is opgewekt door de Vader en kon levend Zijn graf verlaten. Heeft Hij netjes zelf de doodsdoeken opgevouwen en achter zich gelaten?

We hoeven over deze vraag niet te speculeren. Wel worden we uitgedaagd dit ‘Feit’ te geloven. Het is de sleutel tot ons ‘Geluk’. Daarom vieren we ook de Geloofsbelijdenis van iemand om dit aan te wijzen.

Met Henk Zeeman ontdekken we de betekenis van Johannes 20:24-29. Met elkaar gaan we samen een Feest ‘uitpakken’.