Zondag 23 december, praisedienst met getuigenis, zangleider Judith de Mik en dienstleider Ellen Prins.

Deze 4e Adventzondag is er geen spreker, maar vullen we de dienst met elkaar in. Cock Storm zal haar getuigenis geven. Verder is er in deze dienst gelegenheid een lied op te geven met een toelichting waarom dit lied belangrijk voor je is.
Als je kan vertellen wat leven met Jezus met je doet, ook in moeilijke periodes van je leven, kan je anderen daar heel erg mee bemoedigen.
We blijven op Hem vertrouwen en willen ons geloof in Hem met anderen delen!