Zondag 30 juni, zangleider Rianne de Zeeuw en dienstleider Ellen Prins.

In de dienst van 30 juni is er geen spreker in De Nieuwe Rank, maar vullen we de dienst met elkaar in. Perry van den Burg zal zijn getuigenis geven en wil hij iets delen dat hij al langere tijd op zijn hart heeft. Hij heeft namelijk een beeld gekregen bij de gelijkenis van het mosterdzaadje uit Mattheus 13, dat hij met ons wil delen.

Er is ook ruimte voor gemeenteleden om een korte getuigenis te geven over wat leven met Jezus voor je betekent.

Verder is er in deze dienst gelegenheid een lied op te geven met een toelichting waarom dit lied belangrijk voor je is.

Als je kan vertellen wat leven met Jezus met je doet, ook in moeilijke periodes van je leven, kan je anderen daar heel erg mee bemoedigen.

We vertrouwen op Jezus en willen ons geloof in Hem graag met anderen delen!