Op maandagavond 2 december zal Erik van Oosten een korte presentatie geven in een zaaltje achter de Dorpskerk over het zendingswerk van Wycliffe bijbelvertalers waar hij en zijn gezin bij zijn betrokken .
Aanvang 20.00 uur. Koffie/thee om 19.45 uur .
Allen van harte welkom.