Zondag 26 juli, spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Gerdy van Erven.

Deze zondag laten twee stellen ouders twee jonge kinderen dopen! Waarom? Omdat ze graag ‘een weg willen banen voor de Heer’. Ze willen zo de eigen geloofsweg met hun geloofsbelijdenis recht trekken en ‘de dalen opvullen en de heuvels afvlakken’ voor hun kinderen. U herkent hier zeker de taal van de profeet Jesaja 40:3-5.

Hoe moeten wij deze oude tekst vandaag verstaan? Dat kunnen we vooral doen door het verhaal van Jezus op deze tekst te betrekken. Voor Hem werd de ‘weg’ hier voorbereid, immers!

Kom maak zondag mee dat het doopwater alles gelijk maakt voor de komst van de Heer! Henk Zeeman helpt ons met het lezen.