Zondag 25 augustus, spreker Robin Bulsing, zangleiding Debby Mostert

Ondanks de zomervakantie, de tijd van rust, ontspannen en weer opladen, zijn er genoeg mensen die nauwelijks echt tot rust komen. Ons hart is vaak een en al onrust. We worstelen met angsten, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, etc. We komen soms muurvast te zitten en kunnen boos en verbitterd raken.
Dan spreekt Jezus, Hij nodigt ons uit om bij Hem te komen, om Zijn vrede te ontvangen, een vrede die de wereld niet en nooit zal kunnen geven. Het lijkt te mooi om waar te zijn, onwaarschijnlijk bijna. Zou Hij ons werkelijk kunnen bevrijden van al die pijn en boosheid en verdriet? Zou Hij dan werkelijk ons onrustige hart tot bedaren kunnen brengen?
Op grond van de Bijbel mogen we zeker geloven dat Hij dit kan en wil! Maar zijn wij bereid
om het te ontvangen? Zeker als dit de nodige reuring te weeg kan brengen.