Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Ook in 2019 wordt van u een bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas. Het bovenstaande motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. Deze Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. In de beginperiode heeft De Nieuwe Rank ook een tegemoetkoming mogen ontvangen. Dit jaar haken we aan bij het motto van de actie met de hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

De Solidariteitskas wordt gevuld door een ( verplichte)vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn om te zetten in hoopvolle activiteiten.

Bijdragen

Inmiddels heeft u, of anders ontvangt u binnenkort de enveloppe met de bijdragevraag op de mat. Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10.- Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met kerkbeheer, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.