De inschrijftermijn voor de vacatures is inmiddels verstreken en we zijn verheugd over de reacties die we mochten ontvangen. Dat wil zeggen dat er 2 reacties kwamen op zowel de vacature van de NoorderBrug/Dorpskerk/Nieuwekerk als ook de vacature van de Nieuwe Rank. Daarnaast 1 reactie op de vacature van De Nieuwe Rank, deze kwam uit onze eigen gemeente. Helaas is er inmiddels ook al weer een kandidaat afgevallen, omdat zij voor een andere vacature koos. De komende weken worden de kandidaten uitgenodigd en hopen we tot een aanstelling te komen voor beide jeugdwerkers. Wordt vervolgd.