De voorbereidingen voor het vertrek van Leoni en Daniel nemen serieuze vormen aan. De container is bijna vol, het aftellen is begonnen. Het zendingswerk dat zij gaan verrichten kunnen zij niet doen zonder een betrokken thuisfront. Om die reden is de DNR uitzendende gemeente en staan wij Leoni en Daniel bij met gebed, medeleven en financiële steun. De komende 3 maanden wil de TFC daarom met het inzamelen van statiegeld bonnen Leoni en Daniel steunen. Bij de uitgang zal vanaf zondag, hiervoor een doos staan waar u, uw statiegeld bonnen in kan doen. Wij bedanken u voor uw medewerking.