Zondag 7 oktober, spreker Ds. Willem Glashouwer , zangleider Gerdy van Erven. LET OP: DEZE WEEK DIENST IN DE BRUG

Zondag 7 oktober vieren we in De Nieuwe Rank de Israëlzondag. Dominee Willem Glashouwer, de voorzitter van de Internationale tak van Christenen voor Israël zal spreken.

Glashouwer reist de hele wereld over om te spreken over Gods plan met Israël, de kerk en de volkeren. Hij heeft theologie gestudeerd, was jarenlang verbonden aan de Evangelische Omroep en de Evangelische hogeschool. Daarnaast diende hij als predikant en heeft diverse boeken geschreven, zoals ‘Waarom Israël?’.

‘Eeuwenlang heeft het christendom geleerd dat de kerk als het nieuwe uitverkoren volk van God het Joodse volk had vervangen. Dit theologische concept werd uitgedaagd door de huidige terugkeer van het Joodse volk naar hun land. Plotseling begonnen vele christenen zich te realiseren dat God trouw bleef aan al de beloften die Hij aan Israël gedaan had. Waar zal dit toe leiden? Wat staat er nu op Gods agenda? Hoe hangen de verbonden die met Israël gesloten zijn samen met het Bijbelse begrip van het Koninkrijk van God? Het zijn wezenlijke vragen die alleen vanuit een geopende Bijbel beantwoord kunnen worden.’

De kinderen vieren deze zondagochtend hun eigen dienst, zij hebben namelijk Promiseland XL.