De eerste acht maanden van 2020 zitten erop. Wie had ooit gedacht dat we zo lang niet naar kerk zouden kunnen vanwege corona. We hunkeren naar het ‘normaal’ van vroeger. Dat geldt ook voor ons als kernteam. We ervaren het gemis in het ontmoeten en samen diensten vieren. Toch zijn we niet bij de pakken gaan neerzitten. Er is van alles gebeurd. Als kernteam hebben we dit geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Graag nemen we jullie hierin mee.

Online diensten

Diensten houden zonder publiek was even wennen voor de band en de medewerkers achter de schermen. Bijzonder was dat we vlak voor de lockdown livestreamapparatuur hadden aangeschaft en geïnstalleerd, waardoor we direct livestreamdiensten voor groter publiek konden organiseren.

Zang- en dienstleiders hebben de diensten samen met de bands aangepast op basis van hun eigen ervaring en reacties vanuit de gemeente. Het blijft zoeken om maximale interactie creëren, maar het heeft de aandacht. Jullie tips blijven van harte welkom.

Kerkdiensten met beperkt bezoek

Na weken van alleen livestreamdiensten was het vanaf half juli weer mogelijk om diensten met beperkt bezoek te organiseren. Helaas is zingen niet mogelijk met oog op verhoogd risico op besmetting. Vooraf reserveren voelt onwennig, want kerkdeuren horen altijd voor iedereen op te staan, maar het is noodzakelijk om de richtlijnen van het RIVM te kunnen opvolgen.

We hebben in korte tijd drie bijzondere diensten mogen houden: onderdompelingsdienst, kinderdoop en opdragen van kinderen uit onze gemeente. Fijn dat dit op deze manier kon plaatsvinden.

In de evaluatie van deze diensten komen een aantal zaken naar voren:

  • Reserveren blijft een aandachtspunt. We zijn het niet gewend en we begrijpen dan ook dat het lastig is. Maar om iedereen een veilige plek in de zaal te geven is het wel cruciaal om dit te blijven doen. We proberen maximale flexibiliteit te zoeken en toe te passen.
  • Welkom heten en daarbij gezondheidsvragen stellen. Het voelt tegenstrijdig voor zowel bezoeker als voor de mensen van Welkom en Nazorg. Ook hiervoor geldt dat het verplicht gesteld is vanuit de overheid.
  • Niet meezingen kost echt veel moeite. Wie kan stil blijven bij Jezus is Overwinnaar? Ook in coronatijd blijft dit wat geloven en belijden. Het is een gemis om dit tijdens de diensten niet samen hardop te kunnen zingen. Laten we samen sterk blijven en met ons hart mee blijven zingen en luisterend genieten en belijden.
  • Tijdens de bijzondere diensten zaten we aan het maximum aantal bezoekers dat we konden plaatsen. Bij de gewone diensten is er ruimte voor meer bezoekers. We horen dat mensen twijfelen of er nog ruimte is. Ze willen niet een plek innemen die een ander graag had willen hebben. Helaas is het niet mogelijk om online aan te geven hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn. Dit hangt heel erg af van de grootte van de gezinnen die aanmelden en de nodige tussenruimte voor 1,5m.
    We willen jullie stimuleren om wel gewoon te blijven opgeven. We proberen zoveel mogelijk mensen een plaats te geven en bevestigen je plaats. Past het niet meer dan krijg je een afmelding, daarbij letten we erop dat niet steeds dezelfde personen misgrijpen.

Kerkdiensten op het voetbalveld

Dankzij een gemeentelid kwam de mogelijkheid om diensten op het voetbalveld te houden. Hierbij werd meezingen weer mogelijk en zouden meer mensen de dienst bij kunnen wonen. De vergunning werd geregeld en FC ‘s-Gravenzande zette haar deuren voor ons open. Wat ongelooflijk mooi dat dit kan. We zijn zowel de gemeente Westland als FC ’s-Gravenzande dankbaar voor deze kans. En we hebben gemerkt dat er duidelijk behoefte is aan deze diensten. Zelfs als het regende werd de tribune gevuld.

Op moment van schrijven hebben we drie diensten achter ons, waarvan twee met wat regenachtig weer,maar dat mocht de pret niet drukken. We krijgen veel positieve reacties op het avondmaal dat we met elkaar hebben kunnen vieren.

Vooruitblik komende maanden

Helaas is corona nog niet voorbij en blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht. Toch kijken we als kernteam vooruit en willen we onze ideeën met jullie delen.

Op zoek gaan naar het nieuwe ‘normaal’

Het blijft lastig om kerkdiensten te bezoeken met een grote groep mensen. Zeker als het gaat om bijeenkomsten in gebouwen. We zullen op zoek moeten gaan naar het nieuwe ‘normaal’. Hoe kunnen we elkaar ontmoeten en stimuleren in geloof? Is een kerkdienst zoals wij die kennen de enige mogelijkheid? Wij denken van niet, maar het is wel wat we gewend zijn. Wat willen we eigenlijk bereiken met diensten? Zijn er andere manieren om dit te bereiken? Bijeen komen in kleinere groepen, met bijvoorbeeld een iets andere invulling. Wij staan open voor goede suggesties en nodigen je uit om deze met het kernteam te delen.

Diensten op het voetbalveld t/m september

Als het weer acceptabel blijft, kunnen we in september nog drie diensten buiten organiseren. De organisatoren van deze diensten zetten zich samen met opbouwteam, techniek en band graag in om te zorgen dat alles geregeld wordt. Daarnaast zoeken we voor elke dienst helpende handen voor hand- en spandiensten. Iedereen kan hiermee helpen.

Vanaf oktober terug naar de Kiem

Na september verloopt de vergunning voor diensten op het voetbalveld en wordt het herfst. Dan gaan we weer terug naar de Kiem en zullen we weer diensten met beperkt bezoek organiseren. We blijven richtlijnen en eventuele veranderingen vanuit het RIVM in de gaten houden. Reserveren blijft nodig! En helaas zullen we het hardop meezingen weer moeten aanpassen naar meezingen in het hart en naar luisterend genieten van de liederen.

We weten niet hoe lang deze situatie zo zal blijven. Laten we bidden dat het coronavirus onder controle zal blijven, zodat we niet terug hoeven naar 100% livestream diensten. Uiteraard blijven we bidden om genezing en een vaccin voor Corona.

Promiseland & kinderoppas

Vanaf 27 september zal om de week promiseland georganiseerd worden voor kinderen van 4-12 jaar. Meer informatie hierover volgt ongetwijfeld nog.

Kinderoppas zal er tot en met november niet zijn. Aangezien er slechts een beperkt aantal bezoekers zal zijn, zal het aantal kleine kinderen ook relatief klein zijn. De vrijwilligers hiervoor worden gevraagd om mee te helpen met Promiseland.

Dringende oproep: jouw hulp is hard nodig

Door alle coronaperikelen moeten we veel dingen anders organiseren dan normaal. We kunnen en moeten dit niet alleen op de schouders van de bestaande vrijwilligers van de zondagochtend laten rusten. Dit vraagt ook om extra helpende handen. Zo zijn we concreet op zoek naar:

  • Planner voor verwerken van reserveringen in de kerkzaal. Beperkte kennis van Excel is hiervoor wel handig
  • Helpende handen voor Promiseland
  • Helpende handen voor hand- en spandiensten. Denk aan registratie en even helpen opruimen aan het einde van een dienst.
  • Geluidsman/vrouw. Wil je het leren? Meld je gewoon aan!

Wacht niet totdat je gevraagd wordt, maar meld je aan via communicatie@denieuwerank.nl. Bespreek wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Als we bovenstaande zaken niet met elkaar kunnen invullen, dan lopen we risico dat bepaalde onderdelen klem lopen en we diensten of kinderwerkactiviteiten niet door kunnen laten gaan. Jij bent hard nodig. Samen zijn we sterk! Samen zijn we De Nieuwe Rank!