De commissie is blij met alle positieve reacties die we afgelopen week ontvingen van zowel deelnemers als gastadressen! Eén persoon schreef: ik hoop dat de commissie er zelf ook van genoten heeft! Nu: dat hebben we zeker gedaan. Tussen 11 en 12 uur stroomden op locatie 3 de mensen binnen, het waren er al zo’n 120 + veel kinderen. Fijn dat er spontaan mensen bijsprongen om hand en spandiensten te verrichten! Ondertussen fietsten zo’n 230! mensen van het ene gastadres naar het andere onder een prachtig zonnetje. Er werden nieuwe contacten gemaakt en op informele manier vonden sommigen zelfs passend vrijwilligerswerk! In gesprekken werden mooie overeenkomsten gevonden in geloofs- en zangbeleving. We hebben nog eens nageteld hoeveel mensen hebben meegeholpen met de organisatie van dit evenement: zeker 75! En, zei iemand .… dat we van zo’n planten bedrijf de locatie mogen gebruiken, ècht fantastisch!
https://www.pgsgravenzande.nl/nieuws/mee-ga-start-editie-7-was-weer-een-succes-291