Zondag 22 november spreker Dineke van der Meer, zangleiding Arie van Nieuwkerk en dienstleiding Judith de Mik.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op de grens van het nieuwe kerkelijke jaar, voordat Advent begint, kijken we terug op wat was. Er zijn in De Nieuwe Rank in het afgelopen jaar geen mensen overleden, iets om dankbaar voor te zijn! Onze gedachten zullen, als vanzelf, ook uitgaan naar degenen die we eerder hebben moeten loslaten of naar degenen buiten de kring van DNR, waar we afscheid van hebben moeten nemen. Ondanks dit gemis en verdriet hebben wij een vaste hoop! We zien dus ook uit naar wat komt! We houden onze blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet overstijgt: het visioen van een mooie, eeuwige toekomst in het huis van de Vader.