Zondag 4 maart, spreker Gerard Lock, zangleider Debby Mostert.

We zullen zondag nadenken over de rustdag, de sabbat o.a. als voorbereiding op de Bijbelstudieavonden (5, 12 en 19 maart) die als onderwerp hebben: ‘De zeven feesten van de Here’, beschreven in Leviticus 23.
Voordat er daar iets gezegd wordt over deze feesten gaat het allereerst over de sabbat. De nadruk op de sabbat is heel bijzonder, ook omdat er 10x(!) staat dat er ‘geen arbeid’ mag worden verricht.
Dat ‘geen arbeid’ zijn we in het verleden (soms nog?) gaan uitleggen in regels waarin we vooral iets niet mogen op zondag.
Sabbat betekent niet alleen het ‘stoppen’ met werken, maar vooral het toekomen aan wat echt belangrijk is!
En wat is dan echt belangrijk? Dat staat mooi beschreven in 2 Kolossenzen 2:16-17
‘Laat niemand u iets voorschrijven (of oordelen) op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt, de werkelijkheid is Christus’.
De schaduw van de sabbat als beeld van de werkelijkheid en dat is Christus.