Update over de ontwikkelingen bij De Kiem en De Brug.

In de nieuwsbrief van 3 juni 2021 bent u geïnformeerd over de op dat moment laatste stand van zaken rondom de besluitvorming betreffende de toekomst van de zalencentra De Brug en De Kiem. Inmiddels zijn we weer enkele stappen verder, die we graag met u delen.

Na de presentatie van het rapport van Projectgroep Toekomst De Kiem in het CvK op 25 mei jl. heeft de AK dit rapport in haar vergadering van 12 juli jl. besproken. In het rapport is ingegaan op de volgende drie thema’s:

 • een onderzoek inzake de wensen van de wijkgemeentes t.a.v. benodigde ruimtes en faciliteiten;
 • het vaststellen van de hiervoor noodzakelijke investeringen en
 • het opstellen van een verantwoord exploitatie scenario.

  In de AK vergadering van 20 september jl. is besloten om het volgende voorstel met een positief advies naar de wijkkerkenraden te sturen. De kelder zal in zijn geheel worden gerenoveerd. Hier zal ook het soosbestuur worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Verder zal er naast de grote zaal een opslagruimte en een extra zaal worden gerealiseerd. De verbouwing zal ca. Euro 250.000 kosten en zal worden gefinancierd uit de algemene middelen van de PGG. De wijkgemeentes zullen worden betrokken bij de verdere invulling van de bouwplannen.

  Ten aanzien van de ontwikkelingen rondom De Brug wordt er door de Stichting Oudeland hard gewerkt om plannen te ontwikkelen voor een tweede ‘Berkenflat’ met 130 appartementen op het terrein van De Brug in combinatie met het aangrenzende terrein, waar Okidoki en de WOS zijn gevestigd. De Stichting Oudeland is in overleg met de Gemeente Westland betreffende vergunningen e.d. Om de verbinding met het project te houden zal de PGG betrokken worden bij de financiering van het project. Wordt vervolgd!

  Namens het College van Kerkrentmeesters,
  Jan Omvlee
  Voorzitter