Beste gemeenteleden, op zaterdag 8 februari hopen wij in De Nieuwe Rank te trouwen! We zouden het leuk vinden als u/jij daar bij bent, dus van harte uitgenodigd tijdens de inzegening van ons huwelijk, om 15:30 uur in De Kiem. Dineke van der Meer en dominee Henk Zeeman zullen deze dienst leiden. Tot dan!
Hartelijke groet, Jurrian van den Beukel & Daniëlle Zwart