Afgelopen week hebben we kernteamoverleg gehad en het Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten van de PKN besproken. Graag informeren wij u over hoe we de komende weken verder kunnen.

De Nieuwe Rank neemt het protocol van de PKN over en hanteert het principe dat we het virus niet verder willen verspreiden. Hoewel de regels omtrent samenkomsten van groepen mensen de komende weken verder versoepeld worden, zijn de grenzen nog steeds vrij complex. Dat maakt het moeilijk om diensten met bezoekers te organiseren. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar het dringende advies is om de grenzen van wat kan en mag niet op te zoeken. Gemeentezang wordt bijvoorbeeld ten sterkste afgeraden, omdat dit een grote bron van besmetting kan zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Om deze redenen blijven we voorlopig online diensten houden.

Als het gaat om doordeweekse activiteiten zullen we de komende weken bekijken wat de mogelijkheden zijn binnen de grenzen van het protocol. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we u verder informeren.

Heb je idee├źn om de livestream diensten te verrijken of vragen over bovenstaande? Laat het dan weten via communicatie@denieuwerank.nl.