De zomervakantie komt er aan en graag informeren wij u over de voortgang van bovenstaande. De werkgroep van De Nieuwe Rank heeft afgelopen maanden samen met Stichting Zalencentra Westland en de Gebouwencommissie (CvK) de mogelijkheden onderzocht voor een eventuele overgang naar De Brug met de nodige aanpassingen voor multifunctioneel gebruik. De succesvolle samenwerking heeft er toe geleid dat we de wensen van alle partijen in kaart hebben gebracht, maar ook dat er nieuwe inzichten zijn ontstaan die nader onderzocht moeten worden voor goede besluitvorming. We zijn erg tevreden over de constructieve samenwerking en willen dit graag in september weer verder oppakken. We verwachten in het najaar bij u terug te komen met de uitkomsten.