Het is enige tijd geleden, dat u een verslag heeft ontvangen over de omstandigheden betreffende het project. Op 13 maart ben ik samen met Xavier Cornelis teruggekeerd naar Nederland. Xavier heeft 2 weken in Mpeketoni gewerkt vooral op het gebied van beveiliging en computer updates / reparaties. Een paar dagen later gingen de grenzen dicht wegens de corona situatie. We waren dus eigenlijk net op tijd, anders hadden we vastgezeten in Kenia en waren we er wellicht nog steeds. Sinds die tijd is er geen passagiersvliegtuig meer van of naar Kenia en Nederland vertrokken of gegaan.

De scholen gingen meteen dicht en de leerlingen moesten thuis blijven. Vanuit Nederland is er alles aan gedaan om zo goed en flexibel mogelijk op de moeilijke situatie in te spelen. De leerkrachten van Tamani Junior School werden ingedeeld in 2 groepen, opdat de school van 8 tot 4 bezet zou zijn. Leerkrachten maken sindsdien lesprogramma’s en huiswerkopdrachten in lokalen. Ouders en leerlingen mogen de schoolpoort niet binnen, maar daar is iets op gevonden. Ouders komen naar Farmers’ Court om daar het huiswerk op te halen en het gemaakte werk in te leveren. Verder zijn er extra lesboeken gekocht, die de leerlingen thuis kunnen gebruiken. Tot op heden zijn we daar tevreden over, ook al weten we eveneens, dat het een noodmaatregel met haken en ogen is. Uiteraard kunnen we in Mpeketoni niet over computers bij de leerlingen beschikken, omdat er slechts een enkeling één thuis heeft. Velen hebben niet eens elektriciteit in hun “woning”. Tamani is een van de zeer weinig scholen, die ondanks de coronacrisis toch onderwijs aanbiedt in Kenia. Het merendeel van de kinderen is thuis zonder scholingsmogelijkheden.

Op Farmers’ Court is het werk gewoon als altijd doorgegaan. We hebben niemand ontslagen, omdat dat onmiddellijk honger in gezinnen zou beteken. We hebben ons op onderhoudswerkzaamheden gericht. Op de shamba gaat het telen van producten door en voor het vee wordt goed gezorgd. Werkoverleg gebeurt dagelijks via de telefoon en whatsapp / email (op Tamani). De administratie wordt dagelijks goed bijgehouden en om de 2 weken krijg ik alles met email via Tamani opgestuurd. Rekeningen worden gescand en ook opgestuurd, zodat ik volledig bij ben. Salarissen op Tamani worden via de bank betaald en op Farmers’ Court is dat voor vaste werknemers contant op maandbasis en voor tijdelijke arbeiders wekelijks. Die gegevens krijg ik elke maandag toegezonden. Betalingen kan ik zelf grotendeels vanuit Nederland via Mpesa doen. Dat is een systeem waarmee je met een telefoon geld kunt overmaken.

Corona is wel een ernstige bedreiging voor de gezondheid, maar de besmettingen zijn “officieel” heel laag in aantal en het aantal slachtoffers ook; op dit moment 649 zieken en 30 doden. Helaas zijn die getallen niet te verifiëren. In Mpeketoni is voor zover bekend nog niemand besmet. Toch ligt het openbare leven stil en er rijden geen bussen.

Het lijkt in Nederland de goede kant op te gaan, hoewel dat door de versoepelingen geen enkele garantie is. De KLM heeft afgelopen week de boekingsmogelijkheden wel geopend. Indien het door de overheid wordt toegestaan en het verantwoord is, zouden wij op 17 juli naar Kenia kunnen vliegen. Als dat niet zo is, accepteren wij de vouchers voor een andere keer als het wel kan. In Kenia staat de medische zorg op een zeer laag peil en ik moet er niet aan denken dat wij het virus daar op zouden lopen. Bovendien is er een risico, dat je niet meer terug kan, als er een tweede golf zou komen.

Vele onzekerheden dus. Maar …. wij zijn dankbaar dat we er toch in slagen om op afstand de werkzaamheden te begeleiden en controleren. De sponsorgelden worden goed besteed, hoewel we ook verliezen maken. De aanschaf van extra lesboeken, het volledig doorbetalen van de salarissen, het verlies aan schoolgelden enz. Er is echter voor ons ook hoop en vertrouwen. Dat is er niet zo voor de armen, want als die hun baan kwijt raken en / of ziek worden is er geen sociaal vangnet voor hen. Er zijn geen sociale voorzieningen zoals werkeloosheid uitkeringen, ziektekosten vergoedingen, financiële tegemoetkomingen enz. Nee, het gevolg zal voor velen bittere armoede inhouden.

Het ligt in de verwachting, dat de scholen op 1 juni weer open gaan. Het schooljaar zou dan in 2020 met 4 weken verlengd worden. De schoolexamens zijn een maand verplaatst van november naar december. Ondanks alles hem ik toch het gevoel dat onze leerlingen, die dan examen zouden kunnen doen toch goed voorbereid zijn. Dat is van groot belang, want alleen bij goede resultaten kunnen ze op de beste middelbare schollen worden geplaatst. Dat zou een ontsnapping uit de armoede kunnen betekenen en dat is een van de doelstellingen van ons project: perspectief op een betere toekomst.