Op weg naar Pasen met “Het wonder van het kruis”

Het is u en jou vast niet ontgaan: op 6 januari 2019 starten we op weg naar Pasen met het project “ Het wonder van het Kruis”
3 maanden lang zullen we in de kringen en tijdens de diensten ons verwonderen over de laatste 18 uur van het leven van de Here Jezus.
We doen dat aan de hand van een boek en een werkboek.
De schrijver is Wilkin van der Kamp, verbonden aan de organisatie “Vrij Zijn”
Voor deze periode van 3 maanden zal er ook een aantal nieuwe kringen gevormd worden.
Dus zit u of jij niet in een kring, maar is er wel het verlangen om mee te doen in dit project, dan kunt u zich opgeven voor een project-kring. Zo is er een projectkring op dinsdagmorgen, zondagavond en evt op maandag -of woensdagavond. Kom even naar ons toe als er vragen zijn, u bent niet de enige. Zo hebben we bv proefexemplaren om eens rustig te bekijken
Na de dienst staan we bij de deur en kunt u aangeven welk dagdeel voor u het beste past.
Of kom langs om het (werk)boek te bekijken en/of te kopen.
Ook kunt u een mail sturen naar thuiskringen@denieuwerank.nl
Het (werk)boek is voor eigen rekening en kost 14 euro.
Komt laten wij Hem aanbidden door Zijn woord met elkaar te bestuderen.
Doet u, doe jij mee?

Namens de projectgroep

Nico en Marja Heus