Zondag 24 mei, sprekers Eelco Hordijk en Nico Heus, zangleiding Debby Mostert en dienstleiding Ellen Prins.

Jezus heeft veel verhalen verteld en wonderen gedaan. Hoe zouden de discipelen, bijvoorbeeld Petrus en Andreas, geluisterd en gereageerd kunnen hebben toen Jezus gelijkenissen vertelde? En wat deden ze toen Jezus de menigte op een wonderbaarlijke manier meer dan genoeg te eten gaf, met heel weinig? En hoe reageerden ze toen ze Hem op het water zagen lopen? Op een creatieve, humoristische en artistieke manier proberen Eelco Hordijk en Nico Heus in een toneelstuk hier antwoord op te geven.