Na de laatste kerkdienst in de Nieuwe Kerk is vanuit het College van Kerkrentmeesters een
Werkgroep Verkoop geformeerd. Zij hebben onderzocht welke mogelijkheden er waren
om tot verkoop van het gebouw te kunnen komen. Voorkeur bestond voor een koper, die het
gebouw in de functie van kerk zou kunnen voortzetten, dan wel dat het gebouw een
maatschappelijke functie zou kunnen vervullen. Wij wilden zoveel mogelijk ‘het gezicht’ van
het gebouw behouden.
Gedurende de afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd met geïnteresseerde
partijen. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een verkoopovereenkomst met een
ontwikkelaar/investeerder.
In het gebouw zullen een aantal appartementen worden gerealiseerd. Een onderliggend plan
hiervoor is al beschikbaar. Het zalengedeelte kan daarbij een maatschappelijke functie
krijgen. De ‘buitenkant’ zal daarbij zoveel als mogelijk worden gehandhaafd. Wij zijn van
mening, dat de hier voor te ontvangen koopsom alleszins acceptabel is.
Gedurende het komende kwartaal zullen de benodigde vergunningen beschikbaar moeten
komen en de verdere financiering worden gerealiseerd. Na dit traject zal tot finale
afwikkeling van de transactie kunnen worden gekomen en kan de akte bij de notaris worden
gepasseerd.
namens de Algemene Kerkenraad,
Gert van Santen, scriba​