De algemene kerkenraad van de Protestantse Kerk in ’s-Gravenzande heeft begin dit jaar vier vertrouwenspersonen aangesteld uit de vier wijkgemeenten.
Gemeenteleden kunnen binnen de gemeente geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Het is prettig als een getroffen gemeentelid met haar of zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon binnen onze gemeente.
De vertrouwenspersonen kunnen klachten van alle gemeenteleden in behandeling nemen. Die klachten kunnen betrekking hebben op agressie, geweld, discriminatie, pesten, financieel en seksueel misbruik door hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben en tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt. Hieronder vallen ook vrijwilligers of jeugdwerkleiders.
In september wordt er een folder verspreid over de taak en de rol van de vertrouwenspersoon. Ook kun je deze terugvinden via de website: https://www.pgsgravenzande.nl via de link vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen zijn:
Aart Boerma: aart.boerma@vertrouwenscie.nl telefoon: 0174-418533
Hendrien Boers: hendrien.boers@vertrouwenscie.nl telefoon: 06-13833322
Kees Blomaard: kees.blomaard@vertrouwenscie.nl telefoon: 06-22814246
Corine Vreugdenhil: corine.vreugdenhil@vertrouwenscie.nl telefoon: 06-15062842