Zoals bekend zal Ds. H. Zeeman aan het einde van dit jaar terugkeren naar Zuid-Afrika om daar van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Hierdoor ontstaat een vacature voor De Nieuwe Rank die we voornemens zijn in te vullen. Als Kernteam hebben we de eerste gesprekken gevoerd over punten als een profiel en invulling. Een belangrijke discussie waar we uiteraard goed naar willen kijken. Tevens zijn er een aantal leden benaderd voor de te formeren beroepingscommissie. Hierbij is gekeken naar een evenwichtige verdeling tussen een juiste vertegenwoordiging van de gemeente qua opbouw en delen van de gemeente die vertegenwoordigd moeten zijn. De voorgenomen mensen zijn: Arjan v. Oosten (voorzitter), Arjan Vermeer (scriba, KT lid), Dineke v.d. Meer (gemeenteopbouwwerker), Vincent Timmerman, Frank de Bruijn, Debby Mostert en Merel Driesse. Verder is Mark Verrips bereid gevonden om ons als consulent te begeleiden.

U leest tussen de regels door nog enige voorzichtigheid en dat komt doordat we nog in een voorbereidingsfase zitten. We kunnen officieel pas van start nadat er een aantal goedkeuringen zijn verkregen en we formeel de leden van de beroepingscommissie hebben benoemd en ingezegend. Maar omdat dit nog enige tijd in beslag kan nemen, vonden we het als Kernteam belangrijk om u voorafgaand aan het DNR Café hierover te informeren.