Zondag 8 september, spreker dominee Henk Zeeman, zangleider Judith de Mik en dienstleider Rommie van Essen.

Zondag leren we aan de hand van het Avondmaal hoe Jezus uitbeeldt hoe God ons karakter herschept. Johannes 15 vers 1-8 raakt onze verbeelding met het plaatje van de wijnstok. Je zou deze tekst ook het ‘geboortewoord’ van onze gemeente De Nieuwe Rank kunnen noemen. Henk Zeeman neemt ons opnieuw door deze tekst.

Als we deze geestelijke verbinding met Jezus serieus nemen, leren we als cadeau ook het geheim van ‘gebed’ kennen.

Zo worden wij als De Nieuwe Rank gereed gemaakt om in het nieuwe seizoen met frisse kracht van start te gaan! Ontdek dat betrokkenheid bij de kerk geen belasting is, maar blijdschap brengt!