Zondag 16 juni, spreker dominee Henk Zeeman, zangleider Mirjam Leerdam en dienstleider Ellen Prins.

Er gebeurden allerlei vreemde dingen op de Pinksterdag. Het begon windstil op deze morgen maar toch kwam er opeens een geluid als van een geweldige storm opsteken. Dan komen er over Jezus’ leerlingen tongen van vuur hangen die zich over hen verdelen.

En vanaf dat moment hoor je ze spreken in vreemde talen. En iedereen herkende daarin zijn moedertaal.

En wat maakte nou de diepste indruk? Dat merk je aan de reacties van het publiek verzamelt in Jeruzalem van over de hele wereld. Dat vertelt vers 8. Niet de storm of het vuur! Nee, ze zijn er vol van dat ze de discipelen in hun eigen moedertaal horen spreken! Waarom spreken we zo weinig over deze ‘eerste vrucht van de Geest’?

Het lijkt wel of deze gave helemaal in de schaduw staat van het ‘ándere spreken van de Geest!’ Wat wil God daarmee zeggen aan de gemeente die nieuwsgierig is naar de vruchten van de Heilige Geest? Met Henk Zeeman nemen we opnieuw Handelingen 2:5-13 onder de loep. In deze dienst nemen we ook afscheid van en bevestigen we nieuwe Kernteamleden. En dit alles mogen we met elkaar doen vanuit de gemeenschap óm de Tafel van de Heer. Daar genieten we juist van de ‘Vrucht’!

Kom vier triomfantelijk Feest met ons in Zijn Naam!