Zondag 10 november hebben wij een vriendendienst, spreker Jan van Egmond, zangleider Mirjam Hordijk en dienstleider Rommie van Essen.

Zoë de dochter van Roland en Stefanie Dorlas wordt opgedragen.
Het thema is: Van wie is de strijd ……?
Iedereen levert gevechten in z’n leven. Het liefst willen we controle daarover en het in handen hebben, zodat we het kunnen managen.

Maar is dat wel de weg. Controle is vaak een gevecht om situaties beheersbaar te maken, waar we uiteindelijk helemaal geen invloed op hebben.

Denk maar eens aan de ontwikkeling van het klimaat, de stijging van de zeespiegel. Dat is mondiaal. Maar in ons leven bestaan ze ook, gebieden,

die om aandacht vragen, maar waar we de controle niet over kunnen krijgen en als we het krijgen, we een stuk vrijheid verliezen. Hoe kijkt

God naar gebieden, die ons te groot zijn, te heftig, niet manipuleerbaar? Is Hij Iemand, die ons aanzet tot controle en beheersbaar maken van dingen, die ons in de weg zitten?

Goede vraag. Josafath in 2 Kronieken 20 :1-30 wijst ons de weg. De weg uit ‘de systemen van onze strijd om te overleven’ naar een ‘weg van bevrijding’ over wat ons ‘te groot’ is.