Zondag 1 december, eerste adventszondag, spreker Gerard Lock, zang- en dienstleider Gerdy van Erven.

Zachtmoedigheid is de achtste vrucht van de Geest zoals genoemd in Galaten 5 vers 22. Wat is zachtmoedigheid? ‘Zachtmoedigheid is de milde gezindheid, die staat tegenover een strijdzuchtige geldingsdrang’.
Het woordenboek geeft als betekenis voor zachtmoedigheid: ‘niet geneigd tot heftigheid’
Wie is als mens hiertoe in staat? In wie als mens zijn de negen vruchten volmaakt aanwezig? Het Bijbelse antwoord is dat dit alleen mogelijk is in Jezus Christus zelf.
Jezus zegt in Johannes 15 : ‘blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft.
De opdracht is dus niet dat wij vruchten moeten voortbrengen, maar we worden uitgenodigd om in Hem te blijven en dan komt de vrucht vanzelf. Wat een ontspanning!