Zondag 12 september, plaats van samenkomst De Kiem, spreker Wout van Haften.

Woensdag en donderdag a.s. viert Israël Grote Verzoendag.
Een  belangrijk en door de hele natie gevierd feest. Er wordt niet gewerkt, alles ligt stil, w.o. ook bv Tel Aviv Airport en radio en TV. Zeker 70% van de bevolking “doet er nog aan”.

Het verwijst naar de periode in de Torah (zie o.m. Leviticus 16 en 23), dat de Hogepriester het Heilige der Heiligen binnenging, om – met het bloed van een bok – de zonden van het volk voor het Aangezicht van Jhwh te bedekken.  Een jaarlijks terugkerend ritueel.

Het wijst tevens vooruit naar het moment in de tijd, dat de God van Abraham Zich over Zijn volk zal ontfermen en Zich met hen voor eeuwig zal verzoenen.
Ook daartoe betrad de Opgestane Heer het Heiligdom met Zijn eigen Bloed, waarmee de zonden werden weggedaan (“geworpen in de diepten der zee”, zegt de profeet Micha).

Wanneer en hoe precies ?
“Op een dag en een uur, dat ge het niet verwacht”, aldus Jezus.
Reden genoeg om waakzaam te zijn.