Zondag 5 januari, spreker Cees van Breugel, dienstleiding Ellen Prins, zangleiding Mirjam Leerdam

Deze 1e dienst in 2020 beginnen we met elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van koffie en thee. Om 10:15 uur zullen we dan met de dienst starten:

Aan het begin van een nieuw jaar staan we allemaal even stil. We kijken terug. Met weemoed, met verdriet, met vreugde, met gemengde gevoelens. En we kijken ook vooruit. Met verwachting, met hoop, met angst wellicht. Veel mensen beginnen het jaar met goede voornemens. Helaas sneuvelen veel van die voornemens ook weer vrij snel. In deze dienst gaan we met elkaar kijken naar onze diepste drijfveren. Waar ga je voor? Dat is de vraag die centraal staat in deze preek op de eerste zondag van 2020.