Zondag 27 december, spreker Eric Moor, zangleiding Rianne de Zeeuw en dienstleiding Ellen Prins.

Zitten, wandelen en standhouden

Een onderwerp in de alpha cursus is: waarom bidden?  Bidden is dé bron van een leven met God voor ons allemaal.  Een Chinese christen, Watchman Nee,  schreef jaren geleden een boekje met de titel: ‘ zitten, wandelen en standhouden’. Hij beschrijft een proces van geestelijke groei. Ik herken de fasen die keer op keer bij mij aan de orde zijn. In elk van deze drie fasen speelt gebed een belangrijke rol. Fase 1: Zitten bij Jezus en van Hem leren is een zaak van gebed. Het gaat niet vanzelf. Fase 2: met God wandelen betekent dat we Gods aanwezigheid zichtbaar laten worden door ons gelovig handelen. Het is bidden in autoriteit waar we allemaal voor geroepen zijn. Fase 3: er gaan dingen gebeuren die jouw geloof ondermijnen. Het is dan tijd om weer bij Jezus te gaan zitten en je geloof op te bouwen, maar soms is het ook belangrijk om dan anders te gaan bidden. Juist deze fase kan een enorme invloed hebben op je geloof. Standhouden in gebed.