Zondag 1 maart, spreker dominee Henk Zeeman, zangleiding Judith de Mik en dienstleiding Ellen Prins

Voorbededienst in De Nieuwe Rank
We onderzoeken op 1 maart in DNR de vrijheid die Jezus ons biedt.
We weten nu al wie we zijn in Zijn Naam. Nu leren we hoe we mogen wandelen in deze verbondenheid met Jezus. Mattheüs 11 vers 28 geeft deze woorden van Jezus weer: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” NBV.
Behalve dat Gods Geest onze ogen opent voor wat deze uitnodiging inhoudt, mogen we ook de pastorale zorg meemaken die hiermee samenhangt. Henk Zeeman leest met ons een paar teksten door. De lijn is: Weten, Wandelen, Wonderen!

Vincent Timmerman, deelnemer van de cursus “Vrijheid in Christus”, zal een getuigenis geven.