Hierbij een aantal punten vanuit het Kernteam die we met u willen delen:

• Wim Bör wordt coördinator V&T en Anouk Pronk coördinator Welkom & Nazorg.
• Leerzame Kernteam dag gehad op 17 november. Jaap v.d. Giessen heeft ons meegenomen in hoe te vernieuwen en te blijven pionieren als wijkgemeente. We gaan hiermee aan de slag.
• We zijn door Peter v.d. Sar bijgepraat over de laatste inzichten m.b.t. Jeugdwerk(er). Op 10 december wordt het rapport over Jeugdwerkers aan de AK gepresenteerd.
• Herman van der Wulp is per 1 december gestopt als penningmeester CvK. Corine Bongaards vult deze functie tot aan het voorjaar tijdelijk in bijgestaan door de huidige CvK leden.
• Er volgt binnenkort een actie voor het Wijkkas tekort van De Nieuwe Rank. We hopen op uw bijdrage zodat we het jaar financieel gezien in positieve zin kunnen afsluiten.
• De eerste helft van preekrooster 2019 is opgesteld dat tot aan Pasen in het teken zal staan van Het Wonder van het Kruis. Verder is er een nieuwe opzet bedacht voor de avond-diensten in 2019, waarbij alle wijkgemeenten volgens een bepaald rooster een dienst voor hun rekening nemen. Wij zullen als De Nieuwe Rank 2 avonddiensten in De Kiem en 1 avonddienst in de Dorpskerk houden.
• Tenslotte de locatie: er wordt in breder perspectief gekeken naar een aantal opties. Dit betekent dat we komend jaar nog wel in de Kiem zitten. Meer informatie volgt.

Arjan Vermeer, scriba