Hierbij een aantal punten vanuit het Kernteam:
• We zijn als Nieuwe Rank weer gegroeid en we komen nu op 569 leden tegenover 538 eind 2017. Het is geen doel op zich maar wel fijn als mensen zich bij ons thuis voelen en zich aansluiten.
• Het podium en stoelen zullen vanaf 2019 in de zogenaamde lengterichting worden opgesteld. Dit besluit is genomen vanwege de veiligheid in verband met het toenemend aantal bezoekers en het advies van een deskundige voor het verbeteren van het (podium)geluid.
• We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Kerstwandeling. Een mooie beleving met ook positieve medewerking van de mensen uit de wijk en de Westlandhal. Heel dankbaar!
• In de Algemene Kerkenraad is in december het rapport over de Jeugdwerkers besproken en goedgekeurd. We zijn blij met het resultaat want De Nieuwe Rank zal een Jeugdwerker voor een bepaald aantal uren krijgen. Een wervingsprocedure zal nu in overleg met de wijken in gang worden gezet.
• De actie via de mail voor het kastekort 2018 is succesvol geweest, de doelstelling is gehaald.
• We hebben geïnventariseerd wie er van het Kernteam gaan stoppen per mei 2019. We kunnen nog geen namen doorgeven maar het zullen er wel een aantal zijn. We denken na over een nieuwe structuur en invulling.
Arjan Vermeer, scriba