Hier een aantal punten die we met u willen delen vanuit het Kernteam:
• afgelopen zondag is een bezoek gebracht aan Mozaïek in Veenendaal. Er is het een en ander doorgenomen op het gebied van geluid en beamer. We zullen aantal tests gaan uitvoeren aan de hand van een proefopstelling.
• we hebben de voortgang voor de vacature Jeugdwerker en onze eigen vacatures in het kernteam doorgenomen.
• de toezeggingen voor de VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage) voor De Nieuwe Rank zijn boven het bedrag van 2018. Exacte cijfers zullen we u geven op het DNR Café, maar we willen u alvast melden dat we hier dankbaar voor zijn.
• we hebben gesproken over de voorbereiding van een overleg met de coördinatoren op 27 maart, het DNR café en Kernteamdag in april. Voor wat betreft het DNR Café kijken we naar een goede combinatie tussen inhoud en ontmoeting. De definitieve datum hiervan hoort u binnenkort.
• Dit jaar zullen er vier deurcollectes voor de zending worden gehouden. De eerste is op zondag 27 maart. Meer informatie hierover binnenkort bij de collecte aankondiging.
Arjan Vermeer, scriba