Hier een aantal punten die we met u willen delen vanuit het Kernteam:
• Er zijn twee vacatures uitgezet voor Jeugdwerker: één voor De Nieuwe Rank en één voor de NoorderBrug & Dorpskerk/Nieuwe Kerk. Zie de link naar de PGG-website voor meer informatie. We zijn blij dat we nu tot deze publicatie zijn overgegaan en dat deze vacature samengaat met de vacature voor een jeugdwerker in de andere wijken.
• We hebben eerder al onze dank uitgesproken voor het geslaagde lustrumweekend. De kosten & opbrengsten van het weekend worden in kaart gebracht.
• In het verlengde daarvan gaat begin maart een aantal mensen naar de Basiliek in Veenendaal om daar verder te spreken met de mensen daar van het geluid en beamer/livestream.
• Sinds een tijdje werken we met een enthousiaste groep mensen, de facilitair medewerkers, voor het reilen en zeilen voor, tijdens en na de dienst. Een evaluatie heeft plaatsgevonden. Punt van aandacht is het regelen van de luchtverversingsinstallatie.
• Er is een welkomsboekje in de maak voor mensen die geïnteresseerd zijn in De Nieuwe Rank. U ziet hem binnenkort verschijnen bij het Welkom- & nazorgteam aan deur.
• We zijn dankbaar voor de recente activiteiten in de gemeente zoals de 24-uur Gebed, de Wonderen van het Kruis en de Marriage course.
• Vorige keer meldden we dat een aantal Kernteamleden hun taak in mei zal neerleggen. Er zullen hierdoor 5 vacatures ontstaan. We willen u vragen in uw gebed te bidden dat God mensen op ons pad brengt die hiertoe geroepen worden.
Arjan Vermeer, scriba