Sinds de eenwording van de Protestantse kerken in ’s-Gravenzande is er ook een gezamenlijke website ’de lucht’ ingegaan: https://www.pgsgravenzande.nl/ Hier kunt u veel informatie vinden van de Dorpskerk, NoorderBrug, De Nieuwe Rank en de Uniekerk. Maar de website biedt meer mogelijkheden. Wij willen graag een ’levendige’ gemeente zijn, vandaar ook dat in de diverse kerken veel activiteiten georganiseerd worden. Maar hoe breng je die zo breed mogelijk onder de aandacht?
Daarvoor is onder andere de website van de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande uitermate geschikt, maar wij hebben de indruk dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Vandaar dat wij een oproep doen om uw activiteiten zoals bijeenkomsten, avond met een spreker(s), leerhuizen, jeugdactiviteiten, aankondiging van cursussen, etc. ook op de website te plaatsen. Stuur uw bericht dus ook naar: webredactie@pgsgravenzande.nl om de aankondiging of activiteit ook op de website plaatsen.
Werkgroep PR & Communicatie