Zondag 19 april, spreker dominee Mark Verrips, zangleiding Arjen Molenaar en dienstleiding Ellen Prins.

Deze dienst is online te volgen via de livestream:

Wijs zijn we als we ons aan de richtlijnen van de regering houden. Eigenwijs zijn we als we die anderhalve meter negeren. Diverse religieuze gemeenschappen deden dat. Met een beroep op bescherming van hogerhand. Dit heeft o.a. in Israƫl ellendige gevolgen. Er zit ook een positieve kant aan eigen wijsheid. Grote denkers, profeten en dissidenten waren eigenwijze mensen, die vragen stelden bij de bestaande wijsheden. Ze durfden andere wegen te gaan. In denken, doen en laten. Volgens het Bijbelboek Spreuken kunnen we beter op God vertrouwen, dan op onze eigen wijsheden. Gods wijsheid en onze eigen wijsheden staan hier tegen over elkaar. Dan moeten we wel duidelijk verschil zien. Anders kunnen we dat onderscheid niet maken. Eigenwijs zijn we wanneer we, tegen beter weten in, toch onze gang gaan. De lessen van de corona-crisis in de wind slaan. Toch teveel produceren en consumeren. Onze leefstijl niet aanpassen. Dat kan betekenen: voortgaan met vervuilen, teveel vliegen, teveel roken, teveel eten en teveel drinken en te weinig bewegen. In het besef dat we als schepsel en als schepping daar niet goed op reageren. Onze wijsheden kunnen ook gevoed worden door Gods wijze woorden. Dan worden we als een bloeiende boom. Dat lezen we in Spreuken 3. Ik hoop, dat we samen groeien in wijsheid.