Al eerder hebben we u geïnformeerd over een aantal Kernteam leden die na zullen gaan aftreden. Het zijn:

• Eelco Hordijk          – Ouderling KT lid Vieringen
• Klaas Vogel              – Ouderling KT lid Kerkrentmeester
• Peter van der Sar    – Ouderling KT lid Jeugd & Jongerenwerk
• Danny Vos                – Diaken KT lid DNR in Actie
• Wico van Dam         – Diaken KT lid Diaconie
• Arjan Vermeer         – Ouderling KT lid Scriba

We zijn blij te kunnen melden dat we een aantal gemeenteleden bereid hebben gevonden een taak op zich te gaan nemen. Dit zijn:
• Gert van Holst          – Ouderling KT lid Kerkrentmeester
• Annemieke Epema  – Ouderling KT lid Jeugd & Jongerenwerk
• Anton Smit                – Diaken KT lid DNR in actie, inclusief taakgebied Diaconie
• David-Jan Driessen – Diaken coördinator taakgebied Diaconie

Verder neemt Peter v.d. Sar de nieuwe taak op zich als Ouderling coördinator taakgebied voor de Algemene Jeugdraad PGG. Arjan Vermeer blijft aan als Ouderling KT lid Scriba. Het aandachtsgebied Vieringen is nog vacant.
In de dienst van 16 juni zullen we afscheid nemen van de Kernteamleden en de nieuwe (her)bevestigen. Indien u bezwaar wilt maken, kunt u dit binnen 14 dagen indienen bij de scriba.
Met vriendelijke groet,
Arjan Vermeer