Zondag 5 sept 2021: plaats van samenkomst De Kiem, spreker ds. Mark Verrips.

Wonderlijk is het brood dat Jezus ons biedt. Wonderlijk in verschillende opzichten. Het biedt ons energie om te leven. Het stilt en voedt onze honger. Het zou ons bevrijden van de dood. Dat laatste is problematisch, want we blijven sterfelijk. Vroeg of laat eindigt ons leven. Wat mogen we vandaag van het wonderbrood verwachten? Johannes besteedt een lang hoofdstuk over diverse betekenissen van dit brood. Een deel daarvan wil ik met u bespreken namelijk Johannes 6 vers 48-58. In deze viering zullen we brood en wijn met elkaar delen.