Zondag 10 oktober, spreker Gerard Lock.

Er staat niet of, maar en, beiden zijn belangrijk, beiden zijn volwaardig en de combinatie van beiden brengt leven.

In de dagen dat Jezus op aarde rondwandelde sprak hij voor de toehoorders het woord van God.

En het vervolg is dat Hij, bij Zijn hemelvaart, de volgende woorden spreekt:

“De trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Joh.14:26).

M.a.w. het was niet genoeg alles wat Jezus gezegd had, nee het moest verder worden uitgewerkt, het moest naar ‘binnen’ worden gebracht, tot leven worden gewekt.

Zo hebben ook wij niet genoeg aan het letterlijke woord zoals staat in onze Bijbel.

Ja het is ons fundament, maar de Heilige Geest leert ons bouwen.

Alleen het woord is als een lamp zonder olie (Geest). Met de lamp is niets mis, maar zonder olie geen licht.