Zondag 24 januari, spreker dominee Mark Verrips, zangleiding Rianne de Zeeuw, dienstleiding Ellen Prins.

Hoe gaat Jezus met besmettelijke zieken om? Melaatsheid was destijds zeer besmettelijk. Het is in de Nederlands Bijbelvertaling weergegeven als huidvraat. Een vorm van wat we nu lepra noemen. Een slopende ziekte die je niet moet oplopen en die zich makkelijk verspreidt. Afstand bewaren was hard nodig. Melaatsen woonden met elkaar in een permanente lock-down. Hoe gaat Jezus om met afstand, met immuniteit en met regels voor de melaatsen? Kunnen we hem op dit punt volgen? Wat vraagt hij van ons? Met u en jullie allen wil ik stil staan bij zijn omgang met besmettelijke zieken. Voor geïnteresseerden: ik lees daarbij uit het evangelie van Markus, hoofdstuk 1 vers 39-45. In deze dienst vieren we dat Hij de afstand overbrugt en ons in brood en wijn tegemoet komt. We worden uitgenodigd om thuis of in klein verband de goedheid van de Heere God te proeven. Een gezegende viering gewenst